Termeni si conditii

Acest Acord reglementează achiziția și utilizarea serviciilor noastre. Acceptând acest Acord, fie prin înregistrarea pe www.totalsurvey.ro (Total Survey), fie făcând click pe o casetă care indică acceptul dvs. sau executând un formular de comandă sau orice altă documentație care face trimitere la acest Acord sau utilizând serviciile, sunteți de acord cu termenii acestui Acord . Dacă încheiați acest Acord în numele unei companii sau altei persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga această entitate și afiliații săi la acești termeni și condiții, caz în care termenii „dvs.” sau „d-ta.” se referă la o astfel de entitate și la filialele sale. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu acest Acord ori a oricărei prevederi din Acord, atrage obligația utilizatorului respectiv de a înceta de îndată accesarea site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor, precum și a oricărei secțiuni a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționata a Acordului si a oricărei prevederi din acestea.

Definiții

În sensul prezentului Acord, se vor aplica următoarele definiții și reguli de interpretare.

„Acord” înseamnă acești Termeni și condiții, inclusiv modificarea acestuia, dacă este cazul.

„Termen” înseamnă durata furnizării Serviciilor în temeiul prezentului Acord, inclusiv termenul de reînnoire a acestuia, cu excepția cazului în care este reziliat mai devreme în conformitate cu termenii din prezentul Acord.

”Informația Utilizatorului” se referă la datele cu caracter personal care pot fi colectate de Noi pe www.totalsurvey.ro și/ sau în cursul înregistrării și/ sau achiziționării a oricăror produse sau servicii.

„Reprezentanți” înseamnă angajații părții, ofițerii, reprezentanții, cesionarii autorizați sau subcontractanții implicați în furnizarea sau primirea Serviciilor.

„Servicii” înseamnă soluția software proprie a lui Total Marketing SRL ce oferă utilizatorilor platforma www.totalsurvey.ro (Total Survey), cu scopul de a satisface anumită cerere de pe piață.

„Dvs.” sau „ D-ta. ” înseamnă o persoană fizică, o companie sau altă persoană juridică care se înregistrează la noi pentru a obține un cont www.totalsurvey.ro și are acces la utilizarea Serviciilor, pentru care acceptați acest Acord, inclusiv afiliații săi.

„Cont ” înseamnă contul www.totalsurvey.ro creat de dvs.

„Utilizator” înseamnă o persoană care este autorizată de Dvs. să utilizeze Serviciul nostru, pentru care ați achiziționat un abonament (sau în cazul oricărui Serviciu furnizat de noi fără taxă, pentru care a fost furnizat un Serviciu) și căruia Dvs. (sau, dacă este cazul, noi, la cererea dvs.), am furnizat o parolă de identificare a utilizatorului (pentru servicii care utilizează autentificare). Utilizatorii pot include, de exemplu, angajații dvs., consultanții, contractanții, agenții și terții cu care tranzacționați afacerea.

„Politica de confidențialitate (GDPR)” specifică tipurile de date cu caracter personal obține prin intermediul aplicației www.totalsurvey.ro, produsul nostru și serviciile oferite de noi, modul în care putem folosi acele informații personale, cu cine le putem partaja și cum le puteți exercita. Drepturile dvs. referitoare la prelucrarea noastră a acestor date. Politica de confidențialitate (GDPR) descrie în plus măsurile pe care le luăm pentru securizarea datelor dvs. personale și modul în care ne puteți contacta pentru a afla mai multe despre practicile noastre de confidențialitate.

„Caracteristici de securitate” înseamnă orice caracteristică de securitate, inclusiv orice criptare, pseudonim, cheie, cod PIN, parolă.

„Clauze contractuale standard” înseamnă clauzele contractuale referitoare la transferul de date cu caracter personal în afara SEE, care au fost aprobate de (i) Comisia Europeană în temeiul legislației privind protecția datelor (Legea GDPR – Regulamentul UE 679/2016) sau de o autoritate competentă echivalentă în temeiul datelor Legislație de protecție.

„Formular de comandă” înseamnă acordul pentru achiziționarea abonamentului Serviciilor noastre în temeiul prezentului Acord (ale cărui detalii sunt încorporate în acesta), care este încheiat între dvs. și noi din când în când, inclusiv orice completare și completarea acestuia. Formularele de comandă vor fi considerate încorporate în prezentul acord prin referință. Prin introducerea unui formular de comandă în conformitate cu prezentul acord, sunteți de acord să fiți obligați de termenii acestui acord.

CAP 1. Condiții generale

1.1    Eligibilitate

1.1.1 Declarație pe propria răspundere

Acceptând acești Termeni și condiții, declarați și garantați că:

 • ați atins vârsta majoratului în conformitate cu legea aplicabilă la care sunteți supus în statul sau provincia dvs. de reședință;
 • să nu aibă sediul în afara Uniunii Europene;
 • să nu fie inclus pe nicio listă de persoane interzise sau restricționate de guvernul RO;
 • informațiile de contact și facturare furnizate/care trebuie furnizate sunt adevărate, exacte, actualizate și complete și că utilizarea Serviciilor noastre/site-ului nostru de către oricare dintre persoanele dvs. dacă  este minor va fi considerat va fi sub consimțământul dumneavoastră expres;

1.1.2 Rezervare dreptului de a verifica datele contului la crearea acestuia

Total Survey își rezerva dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furnizate la crearea contului, neavând nicio obligație legala în acest sens. Mai mult, utilizatorii se obligă să notifice Total Survey despre orice schimbări care se vor produce cu privire la datele furnizate în procesul de înregistrare.

1.2    Politica de utilizare conținut

1.2.1        Măsuri de prevenție activități ilegale pe platformă

 1. Trebuie să utilizați Serviciile în conformitate cu legea aplicabilă și numai așa cum este permis de aceasta. Utilizarea Serviciilor noastre împreună cu alte instrumente sau resurse pentru promovarea oricăreia dintre utilizările inacceptabile descrise aici este, de asemenea, interzisă. În cazul oricărei încălcări a acestei politici de utilizare acceptabilă, Total Survey poate, la propria sa discreție, să facă una sau mai multe dintre următoarele:
  1. suspendați (temporar sau permanent) sau încetați utilizarea de către dvs. a Serviciilor;
  1. să vă blocheze accesul la Servicii;
  1. eliminați sau ștergeți conținut din contul (conturile) dvs.; sau
  1. comunică o astfel de încălcare terților afectați și / sau autorităților de aplicare a legii (acolo unde este cazul și sub rezerva legii aplicabile).
 • În cazul în care Total Survey stabilește, la propria sa discreție, că utilizarea dvs. de către Servicii cauzează daune mărcii sau reputației noastre sau duce la un volum excesiv de reclamații, Total Survey are dreptul de a suspenda sau a termina utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre web și Serviciile.

1.2.2        Utilizare ilegală a serviciilor noaste

In calitate de utilizator sunteți responsabili în întregime pentru toate materialele si informațiile pe care le încărcați pe Site. La trimiterea unui astfel de material, indiferent de tipul acestuia – text sau imagini sunteți de acord cu următoarele limitări:

 1. Nu trebuie să utilizați sau să permiteți utilizarea produselor noastre în scopuri ilegale, dăunătoare, frauduloase sau neautorizate și nici în utilizarea Serviciului nu încălcați nici o lege aplicabilă în jurisdicția Dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la legislația privind protecția datelor). Ne veți notifica imediat după ce ați luat cunoștință de orice astfel de utilizare neautorizată a produselor noastre sau de încălcarea suspectată a securității sau a încălcării acestor Termeni. 
 • Nu veți posta sau distribui pe/prin intermediul site-ului Total Survey (și a chestionarelor Dvs.) materiale de natură defăimătoare, amenințătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau de natură ilegală, indiferent de tipul acestora.
 • Materialele care violează sau încalcă în orice fel drepturile noastre sau drepturile altora (incluzând dar nelimitându-se la dreptul la proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile ce pot cauza suferință sau inconveniențe Nouă sau altora. Mai mult, nu veți exprima opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare, indiferent de natura lor. Ne încurajăm Utilizatorii să se trateze reciproc într-o manieră respectuoasă și politicoasă.
 • Nu trebuie să transmiteți viruși sau spam (care în aceste scopuri include toate comunicările de marketing ilegale, comunicările comerciale nesolicitate) sau orice cod de natură distructivă. Încălcarea termenilor de conținut în acest document va duce la încetarea imediată a furnizării Serviciilor noastre în temeiul prezentului Acord fără o notificare prealabilă către dvs. 
 • Nu veți posta sau face disponibil prin site-ul Total Survey materiale care nu sunt proprietatea Dvs., fără consimțământul expres al proprietarului legal al materialului în cauză.
 • Nu vă veți angaja în niciun fel de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului Total Survey și nici nu veți deranja sau cauza inconveniențe fără motive întemeiate personalului nostru.
 • Nu vă veți da drept altă persoană/entitate și nici nu veți reprezenta în mod denaturat afilierea Dvs. cu o persoană/entitate.
 • Nu veți folosi software robot (sau alt software care nu aparține platformei Total Survey) pentru a crea noi chestionare Total Survey sau pentru a accesa sau modifica chestionare Total Survey.
 1. Nu veți folosi soluții improvizate indiferent de natura lor pentru a depăși limitele pachetelor sau ale oricărui serviciu sau funcție Total Survey.
 • Nu puteți publica material care promovează, face trimitere sau utilizează software sau servicii de natura sa trimită emailuri nesolicitate;

1.3    Obligațiile Utilizatorului

1.3.1        Responsabilitate și despăgubire

 1. Prin transmiterea de conținut care nu este in acord cu limitările 1.2.2 menționate în Acord, sunteți de acord cu faptul ca sunteți singurul responsabil si veți despăgubi integral Total Survey in cazul producerii oricărui prejudiciu.
 • Veți fi (a) singurul responsabil pentru respectarea de către Utilizatori a prezentului Acord, (b) veți fi responsabil pentru acuratețea, caracterul complet, calitatea, transmiterea, conținutul și legalitatea Datelor dvs. și mijloacele prin care Dvs. a achiziționat datele dvs., (c) faceți eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni accesul sau utilizarea neautorizată sau ilegală la Servicii și conținut și ne anunțați cu promptitudine cu privire la orice astfel de acces sau utilizare neautorizată, (d) utilizați serviciile și conținutul numai în conformitate cu prezentul acord și legile, regulile și reglementările guvernamentale aplicabile. În continuare, sunteți de acord și recunoașteți că orice acțiune sau omisiune a unui Utilizator în numele dvs., inclusiv plasarea Formularului de comandă a serviciului și a conținutului acestuia, este considerată a fi o acțiune autorizată de dvs. și, prin urmare, nu veți avea nicio revendicare în acest sens.
 • În cazul oricăror prejudicii cauzate de dvs. lui Total Survey sau unei terțe parți, sunteți de acord sa achitați acestora integral toate si orice daune sau despăgubiri, inclusiv orice cheltuieli de judecata, cheltuieli de executare si orice alte costuri aferente.

1.3.2        Transfer Rețea

Conținutul dvs. (fără a include informațiile despre cardul de credit) poate fi transferat și implică transmisiuni prin diferite rețele; și modificări pentru a se conforma și a se adapta la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare. Informațiile despre cardul de credit sunt întotdeauna criptate în timpul transferului prin rețele.

1.3.3        Reglementările specifice industriei aplicabile

În cazul în care utilizarea Serviciilor dvs. vă impune să respectați reglementările specifice industriei aplicabile unei astfel de utilizări, veți fi singurul responsabil pentru o astfel de conformitate, cu excepția cazului în care Total Survey a fost de acord cu dvs. în scris, altfel. Nu puteți utiliza Serviciile într-un mod care ar supune Total Survey acelor reglementări specifice industriei fără a obține acordul prealabil scris al Total Survey. Exemplu: nu puteți utiliza Serviciile pentru a colecta, proteja sau manipula informațiile în alt mod conform „liberul acces la informațiile de interes public” (așa cum este definit în LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001) fără a contacta Total Survey și discuta mai exact ce dorește acesta.

1.3.4        Utilizare abuzivă

Nu vă puteți angaja într-o utilizare abuzivă sau excesivă a Serviciilor, care este o utilizare semnificativ mai mare decât tiparele medii de utilizare ale utilizatorilor rezonabili, similare cu dvs., inclusiv orice utilizare care afectează negativ viteza, capacitatea de reacție, stabilitatea, disponibilitatea sau funcționalitatea a Serviciilor pentru alți utilizatori. Total Survey se va strădui să vă notifice cu privire la orice utilizare abuzivă sau excesivă pentru a vă oferi posibilitatea de a reduce o astfel de utilizare la un nivel acceptabil pentru Total Survey, care nu mai provoacă astfel de efecte adverse.

1.3.5        Informați false

Nu puteți găzdui sau transmite conținut care conține sau conține informații false, inexacte sau înșelătoare în mod intenționat, care poate provoca daune publicului sau poate afecta negativ interesul public (inclusiv sănătatea, siguranța, integritatea electorală și participarea civică)

CAP 2. Confidențialitate

2.1 Politica de confidențialitate

Reglementează modul în care Total Survey procesează informațiile utilizatorilor, care sunt colectate şi depozitate în bazele de date. Informațiile din contul de utilizator Total Survey, sondajele create și rezultatele anchetelor sunt proprietatea utilizatorului.

2.1.1  Limitarea scopului

Niciuna dintre părți nu va folosi sau dezvălui informațiile confidențiale ale celeilalte părți fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția scopului îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord sau dacă este cerut de lege, regulament sau ordin judecătoresc; caz în care partea obligată să dezvăluie informații confidențiale va transmite celeilalte părți o notificare atât cât este posibil în mod rezonabil, înainte de divulgarea informațiilor confidențiale.

2.1.2  Restricții privind utilizarea și divulgarea

Niciuna dintre părți nu va dezvălui informațiile confidențiale ale celeilalte părți unei alte persoane sau entități decât ofițerii, angajații, consultanții, contractanții săi care au nevoie de acces la aceste informații confidențiale pentru a realiza intenția acordului și care au încheiat contracte de confidențialitate scrise cu acesta la cel puțin la fel de restrictivă precum este conținută aici.

2.2 Confidențialitatea

Confidențialitatea datelor este unul dintre principalele principii de funcţionare ale Total Survey. Total Survey are dreptul de a închide contul de utilizator şi accesul la sondaje, şi a transmite informațiile către autorități, dacă legile prevăd astfel.

Înscrierea pentru serviciile Total Survey şi participarea sunt voluntare. Participanții la sondaje sunt conștienți şi responsabili de informațiile cu caracter personal pe care le oferă. Participanții la sondaje sunt conștienți de faptul că toate informațiile furnizate sunt disponibile și vor fi folosite pentru prelucrarea datelor de către utilizatorul și de către noi furnizorul de servici.

2.2.1 Respectarea legilor aplicabile

Veți avea, menține și respecta o politică de confidențialitate adecvată care dictează în mod clar toate drepturile dvs. la informațiile dvs. personale, îndeplinește cerințele legii aplicabile privind protecția datelor și va respecta toate legile, politicile și reglementările aplicabile. Nu trebuie să ocoliți orice caracteristici de confidențialitate (de exemplu, o renunțare) care fac parte din Serviciu.

CAP 3.  Utilizarea serviciilor și a conținutului

3.1 Accesul la conținut

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, serviciile și accesul la conținutul contului sunt achiziționate ca abonamente, când sunt adăugate abonamentele și orice abonamente adăugate vor înceta la aceeași dată ca abonamentele subiacente.

3.2 Licență limitată la conținutul dvs.

Acordați lui Total Survey o licență mondială, fără drepturi de autor, pentru a utiliza, reproduce, distribui, modifica, adapta, crea lucrări derivate, pune la dispoziție publică și exploata în alt mod Conținutul dvs., dar numai în scopurile limitate de furnizare și îmbunătățire a Serviciilor și așa cum este permis de notificările de confidențialitatea Total Survey. Această licență pentru astfel de scopuri limitate continuă chiar și după ce încetați să utilizați Serviciile noastre, în ceea ce privește datele agregate și de identificate derivate din Conținutul dvs. și orice copie de rezervă reziduală a Conținutului dvs. realizată în cursul obișnuit al activității Total Survey (sub rezerva politicilor noastre de păstrare ). Această licență se extinde și asupra oricăror terțe părți de încredere cu care lucrăm în măsura necesară pentru a furniza și îmbunătăți Serviciile.

3.3 Utilizarea neautorizată a serviciului

Nu vom fi făcuți responsabili și răspunzători pentru (i) orice pierdere, daune sau cheltuieli care rezultă din modificarea sau modificarea Serviciilor făcută de altcineva decât Noi; (ii) orice utilizare neautorizată a Serviciilor și consecințele acesteia. Cu toate acestea, putem modifica, modifica sau modifica orice caracteristică sau parte a Serviciilor la discreția noastră exclusivă, din orice motiv, fără a fi răspunzători față de dvs. în niciun fel.

CAP 4.  Contul și Conținutul dvs.

4.1 Completarea formularului de înregistrări

Formularul de înregistrări cuprinde datele tale demografice si coordonatele de contact (e-mail, telefon, localitate de domiciliu). Înregistrarea este o acțiune voluntara si responsabila față de comunitate, ceea ce presupune ca:

 1. nu vei furniza informații personale false
 2. nu vei crea mai mult de un profil in aplicația Total Survey
 3. nu ai mai puțin de 16 ani
 4. vei menține acuratețea informațiilor de contact
 5. nu vei divulga parola de acces nimănui si nu vei lasă alta persoana sa iți acceseze contul

4.2 Validarea adresei de e-mail

Pentru finalizarea înregistrării vei primi un e-mail de invitație in aplicația Total Survey ce va conține adresa/link-ul către portalul de confirmare că contul a fost realizat.

4.3 Vă păstrați proprietatea asupra conținutului dvs.

Vă păstrați dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor dvs. de proprietate intelectuală asupra Conținutului dvs. Total Survey nu revendică dreptul de proprietate asupra niciunui conținut. 

4.4 Declarații și garanții.

Declarați și garantați că: dețineți sau controlați drepturile adecvate asupra și asupra Conținutului dvs., inclusiv orice proprietate intelectuală deținută de terți; și nu veți trimite, încărca sau pune la dispoziție prin intermediul Serviciilor, niciun Conținut sau materiale care încalcă Politica noastră privind utilizările acceptabile .

4.5  Responsabilitatea pentru conținutul tău .

 1. Sunteți responsabil pentru Conținutul dvs. și trebuie să vă asigurați că aveți toate drepturile și permisiunile necesare pentru a utiliza acel Conținut în legătură cu Serviciile. Total Survey nu este responsabil pentru nicio acțiune pe care o întreprindeți cu privire la Conținutul dvs., inclusiv pentru distribuirea acestuia în mod public. Sub rezerva legii aplicabile, Total Survey nu este responsabilă pentru Conținutul dvs., pentru orice alt conținut sau materiale terță parte sau pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea sau încrederea în acest Conținut sau alte conținuturi sau materiale terțe. 
 • Având în vedere structura legală a infamaților Total Survey  poate fi obligată să examineze o parte din Conținutul dvs. trimis la Servicii pentru a determina dacă este ilegal sau dacă încalcă acești Termeni (cum ar fi atunci când conținutul ilegal ne este raportat). De asemenea, putem modifica, împiedica accesul la, șterge sau refuză afișarea Conținutului dvs. despre care credem că încalcă legea sau acești Termeni. În cazul în care Conținutul dvs. include mărci terțe, logo-uri sau alți identificatori de sursă, vă putem solicita să trimiteți o declarație de neafiliere înainte de a putea utiliza acest Conținut în legătură cu Serviciile. Cu toate acestea, Total Survey  nu are obligația de a monitoriza sau revizui orice conținut transmis Serviciilor.

CAP5.  Abonament și termene de abonament

5.1 Abonament

 1. Pachete Specializate sunt create cu scopul de a servi nevoile și cerințele tuturor utilizatorilor de orice fel (Start, Business, Corporate).
 • Prețul abonamentului variază conform cu ceea ce vrea utilizatorul. Prețul abonamentului se negociază.
 • Utilizatorul are posibilitatea de a discuta și renegocia contactul pentru al extinde și solicita mult mai multe facilități.

5.2  Termenul abonamentului

 1. O dată ce vă înregistrați pe platforma noastă și sunteți decacord cu Termenii, se formează un acord dintre Dvs. și Noi. Termenul acestui acord („Termenul”) va începe imediat. Termenul contactului și a abonamentului va continua atâta timp cât aveți un cont Total Survey sau mai există posibilitate până când dvs. sau noi reziliați/reziliam contactul în conformitate cu acești Termeni.
 • Dacă înregistrarea se face pe baza unei adrese și/sau nume instituțional sau firmă privată aveți datoria de a ne informa si autentifica dreptul că aveți voie de a utiliza adresa și/sau numele.  
 • Contractul va fi reînnoit automat pe perioade lunare sau anuale, depinzând de perioada contractului și utilizatorul va fi notificat de acest lucru.
 • Total Survey  își rezervă dreptul ca după 30 de zile de la anularea sau expirarea contactului cu noi avem dreptul de a șterge irevocabil toate datele furnizate de client, inclusiv chestionarele, participanții la sondaje și rezultatele sondajelor fără o înștiințare în prealabil.

5.3  Suspendarea și încetarea serviciilor la cererea dvs.

 1. Total Survey  permențe utilizatorilor să îți rezilieze abonamentul și își șterge contul oricând printr-un proces de notificare, prin email sau telefonic. Acest proces de reziliere și ștergere va avea ca rezultat dezactivarea abonamentului și/sau dezactivarea contului dvs. și accesul la acesta, precum și ștergerea conținutului pe care l-ați colectat prin utilizarea Serviciilor conform 5.2 punctul d.

5.4  Rezilierea contractului

 1. Procesul de reziliere se va realiza conform celor prevăzute în Termeni și imediat. Utilizatorul nu va percepe nici o taxa pentru dorința lui de reziliere contractului însă în cazul în care clientul negociază cu noi un contract pe o perioadă de un an acesta va plăti integral anul și bani nu vor fi returnați.
 • În cazul în care client are un contract de plata pe  mai mulți ani iar acesta dorește să rezilieze contactul mai devreme de cât sa stabilit la început, Utilizatorul trebuie sa ne despăgubească cu jumătate din suma stabilita per total pe acei ani.

Exemplul 1:50 euro/abonament lunar X 12 luni = 600 euro X 7 ani este egal cu un total de 4.200 euro iar despăgubirea va fi 2.100 euro.

Exemplul 2:100 euro/abonament lunar X 12 luni = 1200 euro X 7 ani este egal cu un total de 8.400 euro iar despăgubirea va fi 4.200 euro.

CAP6. Gestionarea contului securitate

6.1 Păstrați-vă parola în siguranță

Din momentul în care Total Survey va oferă un cont prin care aveți acces la utilizarea Serviciilor noaste, sunteți responsabil de siguranța parolei dvs. și de conturile utilizatorilor înregistrați de dvs. în baza de date. De asemenea sunteți responsabil pentru orice activitate care se întâmplă în contul dvs. (alta decât activitatea pentru care Total Survey este direct responsabil pentru care nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile dvs.), indiferent dacă ați autorizat sau nu acea activitate. Dacă descoperiți orice acces neautorizat la contul dvs. este de recomandat să ne anunțați imediat pentru a rezolva situația ulterior. Conturile nu pot fi partajate și pot fi folosite doar de o persoană pentru fiecare cont.

6.2  Păstrați e-mailul și detaliile contului dvs. exacte

Total Survey  vă va trimite ocazional notificări la adresa de e-mail înregistrată pe platformă și actuală a contului tău. Este de recomandat să păstrați mesajul de confirmare a înregistrai dvs. cu detalie de logare ale contului. Dacă ulterior acesta nu a fost primit din cauza unor erori, trebuie să ne contactați și vom soluționa problema telefonic cu acordul dvs.  Detaliile de contact și detaliile de plată asociate contului dvs. trebuie actualizate și corecte.

6.3 Nu uitați să faceți backup

Actualizarea, protejarea și realizarea de rezerve de siguranță ale Conținutului dvs. în limitele stabilite de către noi în comun acord și măsura permisă de legea aplicabilă, Total Survey  nu va fi responsabilă pentru nici un accident sau eșec de stocare sau pentru pierderea sau coruperea Conținutului dumneavoastră.

6.4 Inactivitatea contului

Total Survey poate să ia măsurii de ștergere a contului și rezilierea contractului având în vedere lipsa unei plăti a abonamentului de minim 3 luni. Total Survey vă va contacta și vă va notifica de situație, telefonic sau prin email.

CAP7. Încălcarea drepturilor de autor

 1. Aplicația noastră conține date text și chestionare multiple, cum ar fi texte, desene, grafică, logouri, pictograme, imagini, fotografii, programe și tehnologia descrisă, care sunt protejate prin dispozițiile legislației naționale și internaționale aplicabile proprietății intelectuale.
 • Aceste date textuale sunt proprietatea exclusivă a Total Survey  sau a autorilor și beneficiarilor acestora. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunță la dreptul ca numele lor sau alte indicații să apară pe elementele pe care le furnizează pentru această aplicație.
 • În conformitate cu legislația relevantă, utilizatorul trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală deținute de Total Survey  și de terți, fără a aduce atingere drepturilor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile obligatorii.
 • Reutilizarea informațiilor de pe această aplicație este autorizată în scopuri de evaluare și cercetare, în următoarele condiții:
 • reutilizatorul este obligat să recunoască sursa documentului;
 • semnificația inițială sau mesajul documentelor nu trebuie distorsionate;
 • Total Survey  nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele care rezultă din reutilizare.
 • Reutilizarea este înțeleasă ca: „reproducerea datelor textuale și a chestionarelor multiple care sunt proprietatea Total Survey  sau a terților și pentru care Total Survey  deține drepturile de utilizare”.
 • Utilizatorul se obligă să nu șteargă și să nu modifice indicațiile autorului sau sursei și să nu încerce să eludeze măsurile tehnice aplicate pentru a proteja documentele și articolele multimedia, cum ar fi restricțiile de imprimare sau descărcare și etichetarea vizibilă sau invizibilă. Orice încălcare poate duce la declanșarea de proceduri civile și penale.
 • În caz de incertitudine cu privire la identitatea titularilor de drepturi sau la condițiile de utilizare ale unui anumit element, se poate trimite o cerere de informații către Total Survey  la adresa de mail blralcons@gmail.com
 • În ciuda cercetărilor ample, este posibil ca Total Survey  să nu fi putut identifica anumiți autori sau titulari de drepturi pentru unele documentele care apar pe site. Dacă sunteți un astfel de titular de drepturi sau dacă ați identificat un astfel de titular de drepturi sau dacă există o greșeală din partea noastră, v-am fi recunoscător.
 1. Toate materialele ce au in componentă sau în întregime copyright și alte drepturi de proprietate intelectuală sau conținut furnizat ca și legătură cu Total Survey, vor rămâne mereu în proprietatea noastră. Conform celor spuse de mai sus nu veți folosi aceste materiale sau conținut fără autorizația noastră. Vă este permis să folosiți aceste materiale doar în maniera descrisă în cadrul Termeni și condiții, și nu în alt mod.

7.1 Notificare către noi Dreptul de autor

Dacă considerați că datele dvs. și conținutul dvs. a fost expus într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor, ne puteți notifica la numărul de telefon 0745 141 914 sau prin email la blralcons@gmail.com un agent din cadrul firmei vă va contacta în cel mai scurt timp.

CAP8. Despăgubire

 1. Total Survey   va despăgubi clientul de toate revendicările terților (și de toate daunele rezultate atribuite terților, precum și de costuri și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile) care pot rezulta din orice încălcare a obligației datorată utilizării serviciului nostru, cu condiția ca că clientul Total Survey  a fost informat imediat în scris cu privire la încălcarea obligației și a pretențiilor și cererilor care rezultă din aceasta. Total Survey  nu este responsabil pentru vătămările terților care rezultă din serviciu, dacă acestea nu au fost raportate în scris în timp util și în detaliu.
 • Dacă sunteți o întreprindere, veți despăgubi și veți despăgubi Total Survey  (inclusiv afiliații săi și ofițerii, agenții și angajații săi și ai acestora) de toate răspunderile, daunele și costurile (inclusiv costurile de decontare și onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg dintr-o revendicarea unei terțe părți cu privire la sau în legătură cu utilizarea de către dvs. sau de către utilizatorii finali a Serviciilor sau încălcarea acestor Termeni, în măsura în care astfel de răspunderi, daune și costuri au fost cauzate de dvs. sau de utilizatorii dvs. finali.

CAP9. Legea aplicabilă și jurisdicția

9.1 Nota de informare privind protecția datelor personale

 1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Total Survey  are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați.
 • Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.
 • Conform legislației aplicabile in materia de protecție a datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul aplicației Total Survey va administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului aplicației Total Survey sunt prelucrate in scopul oferirii in condiții optime a Serviciului.
 • Conform Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Conform Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Informații despre procedurile de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal sunt prezentate în Politica de confidențialitate care este publicată pe www.totalsurvey.ro.

CAP10. Plăți, Taxe și diverse

10.1 Taxe

Sunteți de acord să plătiți către Total Survey orice taxe pentru fiecare Serviciu pe care îl achiziționați sau îl utilizați (inclusiv orice taxe suplimentare), în conformitate cu prețurile și condițiile de plată prezentate pentru acel Serviciu. Acolo unde este cazul, veți fi facturat folosind metoda de facturare pe care o selectați prin pagina de gestionare a contului. Dacă ați ales să plătiți taxele cu cardul de credit, declarați și garantați că informațiile despre cardul de credit pe care le furnizați sunt corecte și veți notifica prompt Total Survey cu privire la orice modificare a acestor informații. Taxele plătite de dvs. sunt nerambursabile, cu excepția cazurilor prevăzute în acești Termeni sau atunci când este cerut de lege.

10.2 Modificări de preț.

Total Survey poate modifica oricând taxele percepute de dvs. pentru Servicii, cu condiția ca, pentru Abonamente, modificarea să devină efectivă numai la sfârșitul ciclului de facturare curent al Abonamentului dumneavoastră. Total Survey vă va notifica în prealabil orice modificare a taxelor.

CAP11. Utilizarea siglei și a numelor

CAP12. Cedare de drepturi

Nu veți ceda nici un drept de acorda din partea noastă prin prezentul document și nu veți încălca nici o obligație. În prezent nici un terț, fie prin aplicarea legii, fie în alt mod, nu are voie să încalce obligațiile din prezentul document fără acordul nostru prealabil, expres, în scris.

CAP13. Însușire proprie Total Survey

Prin cazuri excepționale considerați că, sau în cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții este determinată a fi ilegală, nulă sau inaplicabilă, totuși vor fi aplicați având în vedere gravitatea situație și volumul permisă de legea aplicabilă, iar partea neaplicabilă o vom însuși și considera separată de acești termeni.

CAP14. Protecția datelor

Total Survey are în vedere drepturile de autor asupra conținutului dvs. acesta va rămâne proprietatea dvs. și nu vom avea niciun drept asupra lor. De asemenea și asupra conținutului și/sau datelor dvs. colectate de dvs., neincluzând dreptul de a le procesa în scopurile stabilite în acest acord. Dreptul dvs. este de a accesa, modifica, șterge și transfera conținutul și/sau datele dvs. în conformitate  cu ce am stabilit în prezentul acord, de asemenea suntem de acord să procesăm datele dvs. în numele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în prezentul acord.

CAP15. Garanția serviciilor.

Total Survey susții faptul că va face tot ce este posibil de aș oferi serviciile sub cea mai bună forma și astfel Total Survey nu face nici o altă garanție și/ sau condiție de nici un fel indiferent de situație si natura situației.

CAP16. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de legea aplicabilă, SurveySparrow Inc., ofițerii, angajații, consultanții, contractanții și agenții săi nu vor fi răspunzători pentru veniturile dvs. pierdute, pierderea datelor, pierderea afacerii, întreruperea activității sau alte consecințe indirecte, speciale, incidentale, , daune exemplare sau punitive de orice fel sau natură, care decurg din sau în legătură cu Serviciile sau acești Termeni, chiar dacă SurveySparrow Inc., sau subsidiarele și afiliații săi au fost anunțate, știau sau ar fi trebuit să știe că astfel de daune au fost posibile și chiar dacă daunele directe nu satisfac o remediere. Dacă suferiți pierderi sau daune ca urmare a neglijenței sau nerespectării acestor Termeni de către SurveySparrow Inc., orice reclamație a Dvs. care decurge din neglijența sau eșecul SurveySparrow Inc. va fi limitată cu privire la orice incident,

Dacă nu sunteți mulțumit de Serviciu, singurul dumneavoastră remediu va fi să reziliați prezentul Acord în orice moment, notificându-ne că nu mai doriți să utilizați Serviciile noastre.

CAP17. Servicii neexclusive

Total Survey vă informează despre faptul că conform prezentului acord, cu care sunteți decacord serviciile furnizatele către noi nu sunt excluzive. Nimic din acest Acord nu va fi considerat ca fiind o restricție a capacități noaste de a furniza serviciile sau orice parte a serviciilor, inclusiv orice dezvoltare a aplicației.

CAP.18 Modificări și actualizări

18.1 Modificări ale Termenilor și condițiilor

Puteți consulta oricând cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor pe această pagină.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și condiții prin publicarea de actualizări și modificări pe site-ul nostru. Vom notifica orice modificări semnificative ale Termenilor și condițiilor prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o pentru crearea Contului. În cazul în care ați renunțat la notificările noastre prin e-mail, sunteți recomandat și obligați să verificați periodic această pagină pentru a afla modificările. Continuarea utilizării sau accesului dvs. la site-ul nostru web sau la Servicii după publicarea oricăror modificări ale acestor Termeni și condiții constituie acceptarea acestor modificări.

Total Survey poate modifica oricând acești Termeni dintr-o varietate de motive, cum ar fi pentru a reflecta modificări ale legislației aplicabile sau actualizări ale Serviciilor și pentru a lua în considerare noile Servicii sau funcționalități. Cea mai recentă versiune va fi întotdeauna postată pe site-ul web Momentive. Dacă o modificare este semnificativă, așa cum este determinat la discreția Momentive, Momentive vă va notifica prin e-mail.

18.2 Modificări ale Serviciilor.

Total Survey se schimbă și îmbunătățește în mod constant Serviciile. Total Survey poate adăuga, modifica sau elimina funcționalități dintr-un Serviciu pe care ți-l oferă în orice moment, fără notificare prealabilă. Total Survey poate, de asemenea, să limiteze, să suspende sau să întrerupă un Serviciu furnizat la discreția sa. Dacă Total Survey întrerupe un Serviciu, vă vom notifica în avans rezonabil pentru a vă oferi posibilitatea de a obține o copie a Conținutului dvs. de la acel Serviciu. Total Survey poate elimina oricând conținut din Serviciile pe care vi le furnizează, la discreția noastră, deși ne vom strădui să vă anunțăm înainte de a face acest lucru dacă vă afectează în mod semnificativ și dacă este posibil în aceste circumstanțe.

18.3 Configurare/upgrade servicii riscuri

Total Survey constant dorește să vă ofere cele mai bune servicii posibile prin actualizarea, introducerea și crearea de noi chestionare și facilități în aplicație însă trecerea la o versiune superioară a planului de cont poate duce la pierderea Conținutului, a funcțiilor, a funcționalității sau a capacității contului. Aceste riscuri se pot rezolva ulterior dar trebui menționate pentru a avea la cunoștință riscurile.

CAP.19 Entitatea Contractantă

19.1 Total Survey

Serviciile sunt furnizate de către  Total Survey, aplicație creată de către TOTAL MARKETING SRL ce se află în județul CONSTANȚA având CUI 15682518 și nr. de înregistrare J13/2489/2003. Firma a fost înființată în data de 21 august 2003 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice. TOTAL MARKETING SRL este una dintre cele 29 de firme cu CAEN 7320 din CONSTANȚA cu punctul de lucru la adresa EFORIE SUD, STR. HORIA, Nr. 31A.

19.2  Legea aplicabilă având în vedere zona de proveniență a lui Total Survey

Total Survey în acești termeni este reprezentat ca fiind entitatea contractată ce are în vedere respectarea legislației din țara sa de proveniență Romania și jurisdicția din județul Constanța, România.

CAP.20 Chestionar acord de date

Când tu ca utilizator al aplicației noaste dorești sa trimiți un chestionar către public larg trebuie să știi că acesta mai întâi va trebui să bifeze in capătul pagini una sau doua din variantele disponibile, cum dorești acesta ca datele lui sa fiu procesate.

20.1 Vreau sa completez anonim

Bifezi acest buton in cazul in care doresti sa completezi acest chestionar dar nu doresti ca cel care ti-a trimis chestionarul sa-ti cunoasca datele cu caracter personal.

Apicatia Survey Total Suite nu are acces la datele tale cu caracter personal

Utilizatorul contului din aplicatie (adica cel ce ti-a trimis acest chestionar) nu are acces la datele tale cu caracter personal

Aplicatia nu prelucreaza date cu caracter personal

Recomandam citirea Politici de cookie, Termeni si conditii, Politica privind confidentialitatea si Drepturile persoanelor vizate de pe site-ul www.totalsoftware.ro

20.2 Acord colectare date cu caracter personal in acest chestionar

Bifezi acest buton in cazul in care doresti sa completezi acest chestionar si doresti ca cel care ti-a trimis chestionarul sa colecteze, sa stocheze si sa prelucreze datele tale cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, venituri, varsta, studii, sex, tara, adresa. ), informatii comunicate in scopul analizarii si prelucrarii chestionarului completat.

Nu este obligatoriu sa completezi toate datele cu caracter personal de la sfarsitul chestionarului. Completezi doar ce doresti sa transmiti utilizatorul contului din aplicatie (adica cel ce ti-a trimis acest chestionar)

Aplicatia Survey Total Suite nu are acces la datele tale cu caracter personal

Recomandam citirea Politici de cookie, Termeni si conditii, Politica privind confidentialitatea si Drepturile persoanelor vizate de pe site-ulwww.totalsoftware.ro

20.3 Acord colectare date cu caracter personal in platforma Total Survey

Bifezi acest buton in cazul in care doresti sa completezi acest chestionar si doresti ca:

a) cel care ti-a trimis chestionarul sa sa colecteze, sa stocheze si sa prelucreze datele tale cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, venituri, varsta, studii, sex, tara, adresa. ), informatii comunicate in scopul analizarii si prelucrarii chestionarului completat.

b) noi furnizorul de servicii (Total Survey Suite) sa colectam, sa stocam si sa prelucram datele tale cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, venituri, varsta, studii, sex, tara, adresa. ), informatii comunicate cu scopul folosiri acestora pentru viitoare studii de piata și sondajele de piață, de asemenea și pentru campanile de marketing.

Recomandam citirea Politici de cookie, Termeni si conditii, Politica privind confidentialitatea si Drepturile persoanelor vizate de pe site-ul www.totalsoftware.ro

CAP.21 Alte informați

21.1 Notificări

Conform prezentului acord  Total Survey își rezervă dreptul și obligația de aș notifica utilizatori dacă este cazul în legătură cu ori ce problemă tehnică, promoție, reducere și/sau modificările acestui document ”Termeni și Condiții” cu ajutorul adresei dvs. ce ați înregistrator în baza de date.

21.2 Liste de clienți

Total Survey  vă poate identifica după nume și logo ca client al Serviciilor pe site-urile noastre web și pe alte materiale promoționale. Orice bunăvoință care decurge din utilizarea numelui și a siglei dumneavoastră va fi în beneficiul dumneavoastră.

21.3 Ceea ce trebuie să știi despre Acord

Acești Termeni (inclusiv Termenii suplimentari) constituie întregul acord dintre dvs. și Total Survey și înlocuiesc orice alte acorduri, termeni și condiții anterioare sau contemporane, scrise sau orale cu privire la subiectul său. Orice termeni și condiții care apar pe o comandă de achiziție sau pe un document similar emis de dvs. nu se aplică Serviciilor, nu anulează și nu fac parte din acești Termeni și sunt nuli.

21.4 Relația utilizator – furnizor de servicii

Relația dintre dvs. și Total Survey este cea a contractanților independenți și nu a partenerilor legali, angajaților sau agenților unul altuia