Politica de confidentialitate

TOTAL MARKETING SRL, cu sediul in orasul EFORIE SUD, STR. HORIA, Nr. 31A, telefon 0745 141 914, codul fiscal 15682518, jud. CONSTANTA denumita in continuare „TOTAL SURVEY”. In calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Vă aducem la cunostinta această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului nostru web.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei?

Această notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

  • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la adresa www.totalsurvey.ro. Acestia sunt denumiti in continuare – utilizatori;
  • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);
  • Salariati

Exista posibilitatea sa nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0745 14 19 14 sau la adresa blralcons@gmail.com și vă vom furniza o Notă de informare corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi daca ne permiteti.

Nu colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când nu ne permiteti.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră. Vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al TOTAL SURVEY, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice.

Putem colecta si prelucra date cu caracter personal doar cu acordul dv. prin consimțământul pe care il semnați. Exista situatii in care acordul nu este necesar datorita faptului ca prelucrarea se face in baza legislatiei in vigoare.

De fiecare dată când vizitați website-ul noastru, colectăm automat date necesare funcționarii site-ului. Cu consimțământul dvs. putem colecta si prelucra date neclasificate, de marketing, statistici si preferințe.

Sunt situații in care, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la terțe părți (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul), noi o sa va informam.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

Prelucram datele cu caracter personal ale

2. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu împreuna;

Dacă trebuie să respectăm o obligație legală;

Atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei);

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul noastru în siguranță.

Veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail blralcons@gmail.com . Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Cu parteneri (persoane fizice sau juridice) in scopul furnizării de servicii.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa blralcons@gmail.com

b. Cu cetatenii in scopul livrării de bunuri si servicii sau pentru o obligație legală care ne este impusă.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

c. Cu salariații pentru executarea diverselor contracte in vigoare (ex. contracte de munca).

3. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul TOTAL SURVEY, doar un număr limitat de membri ai personalului, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, doar in situații strict reglementate de legislația in vigoare.

În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor noastre Afiliate sau altor instituții ale statului Roman pe baza principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Am implementat garanții adecvate în relația cu afiliații noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de contracte, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra instituției.

TOTAL SURVEY dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor TOTAL SURVEY. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către TOTAL SURVEY, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

4. Drepturile dumneavoastră sunt importante pentru noi.

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai sus. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu legislația in vigoare, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta.

 Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa blralcons@gmail.com . Vă rugăm să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

6. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele si unitățile PC ale noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor parți cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată on-line vor fi criptate. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-ului nostru. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul noastru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

7. Confidențialitatea datelor minorilor

TOTAL SURVEY nu colectează cu bună știință pe website-ul sau date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat instituției datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat instituția. În cazul în care TOTAL SURVEY descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani i-a furnizat date cu caracter personal, TOTAL SURVEY va distruge aceste informații de pe serverele si PC-urile sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către instituție a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate sau legislația impune TOTAL SURVEY sa prelucreze aceste date.

8. Fișierele de tip cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai website-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe website-ul nostru și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim website-ul pentru dv si restul cetățenilor. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Website-ul nostru include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, si Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a institutiei care le furnizează (consultați capitolul privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

9. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către alte website-uri pe care TOTAL SURVEY nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituții sau companii. TOTAL SURVEY nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

10. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contacta la adresa blralcons@gmail.com

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), CNP-ul sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.